Kosten

Vanaf 2022 geldt er het zorgprestatiemodel (zie ook www.zorgprestatiemodel.nl). Behandeling van een psychische stoornis valt binnen je basisverzekering, maar je betaalt wel eigen risico. De tarieven zijn afhankelijk van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de lengte van het consult. In mijn praktijk maak ik een diagnostiek gesprek (intake) van 60 minuten en behandelafspraken van 45 min. We kunnen daar uiteraard over in gesprek gaan wat passend is.

De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd. Loopt een afspraak uit naar 60 minuten dan betaal je 60 minuten. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van het NZA tarief.

Diagnostiek 60 min: 173,40
Behandeling 45 min: 128,40

Een enkele keer zal uit de intake naar voren komen dat verwijzing (via de huisarts) naar de Specialistische GGZ nodig is. Deze behandelingen worden altijd vergoed. Sommige lichte klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg. Als ik dit op basis van jouw klachten tijdens de (vergoede) intake constateer, kan terugverwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Wanneer je ervoor kiest om toch bij mij in behandeling te komen, dan moet je het zelf betalen, eventueel vanuit de aanvullende verzekering. Voor de niet vergoede zorg hanteer ik voor een sessie van 45 min. 120 euro. Bij niet vergoede zorg krijg je uiteraard niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico.

Het eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) zal in 2024 voor iedereen 385 euro per kalenderjaar bedragen. Het eigen risico betaal je aan de zorgverzekeraar.

Met alle verzekeraars heb ik voor 2024 een contract afgesloten. De rekening wordt buiten je om geregeld.

Verder worden afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgebeld in rekening gebracht met het praktijktarief. Het tarief voor een te laat afgemelde afspraak of no-show bedraagt 75 euro. Deze rekening kan je niet bij je verzekeraar declareren.