Praktijkvoering

Mijn praktijk werkt volgens de beroepscode van de LVVP.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 ben ik verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In dit document is vastgelegd welke procedures er in mijn praktijk zijn en waar je informatie over mijn praktijk kunt vinden. Je kunt dit document bij mij opvragen.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG ingegaan. Wanneer je bij mij in behandeling komt, is het nodig je op de hoogte te stellen van het privacy-beleid voor intern gebruik. Open daarvoor de volgende link: privacybeleid (voor intern gebruik). Ook kan je een het privacybeleid voor extern gebruik doornemen via de volgende link: Privacyverklaring-extern.pdf

Privacy

De gesprekken zijn vertrouwelijk, GZ-psychologen zijn gehouden aan een beroepsgeheim. Voor uitwisseling van informatie over jouw behandeling aan derden is je schriftelijke toestemming nodig.

DBC-informatiesysteem (DIS)

De overheid verzamelt gegevens over medische behandeling om zo meer inzicht te krijgen in de medische zorg om zodoende kosten te beheersen. Aan het einde van de behandeling ben ik verplicht om bepaalde informatie over je behandeling aan te leveren bij een databank:het DBC-informatiesysteem (DIS). De informatie ik aanlever wordt geanonimiseerd en versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding waardoor deze informatie niet te herleiden is tot jou als persoon.

Klachtenprocedure

Wanneer je van mening bent dat ik, in het kader van de behandeling van jou, onjuist heb gehandeld, hoop ik dat van jezelf te horen. Ik zal je klacht serieus nemen en met je naar een oplossing zoeken. Mocht je niet tevreden zijn met deze oplossing dan kan je overwegen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de LVVP.